21 Şubat 2014 Cuma

NE KADAR SALLANACAĞIZ ACABA!

Son torba yasa ile deprem verileri devlet tekeline alınmış... Yani bir anlamda iktidar... Depremlerin büyüklük ve şiddet gibi verilerini kamuoyuna resmi olarak sadece Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyuracak-mış. Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar, verilerini eşzamanlı olarak AFAD’a aktaracak-mış. İllerde afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde AFAD’ın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak-mış. İlin afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme planlarını işbirliği içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak, bu müdürlüklerin görevleri arasında olacak-mış. AFAD’a 6 bin 511, İçişleri Bakanlığı’na bin 967 yeni kadro tahsis edil-miş. 

Her şey iyi güzel... Aklıma ise şu geliyor... İktidar kendi partisinin kazandığı bölgelerde depremin şiddetini azaltıp muhalefetin olduğu yerlerde artıracak mı! Çünkü her şeyde istenildiği gibi oynamanın yapıldığı bir sistem ve düzende yaşar hale geldik... İYİ SALLANMALAR... 

Hiç yorum yok: